Nya coronaviruset, covid-19
Vad är corona?
Corona är ett virus.
Viruset kan göra folk sjuka.
De som bli sjuka får en sjukdom.
Den heter covid-19.

Hur smittar viruset?
Viruset smittar lätt mellan människor.
När en sjuk person nyser eller hostar sprider sig viruset med små droppar
i luften.
Dropparna faller mot marken.
Men om du står nära kan du få droppar på dig.
Då kan du bli smittad.
Det är lätt att få virus på händerna.
Till exempel om du tar på ett handtag till en dörr som en smittad person
nyligen tagit på.
Därför ska du inte ta på ditt ansikte med händerna.
Då kan viruset komma in i kroppen genom ögonen, näsan eller munnen.

Var kommer viruset ifrån?
Viruset kommer troligen från något djur.
Experter tror att det kommer från fladdermöss, men ingen vet säkert just
nu.
Lättläst information
Viruset startade i området Wuhan i Kina. Där har flest människor blivit
sjuka.
Men nu har viruset spridit sig till Sverige och många andra länder.

Vilka symptom ger sjukdomen?
De allra flesta får en vanlig förkylning.
De kan få feber och hosta och lite ont när de andas.
De flesta blir friska ganska snabbt.
Men en del kan bli allvarligt sjuka.
Några få personer riskerar att dö.
Det är ofta gamla människor.
Eller personer som redan har problem med lungorna eller hjärtat.
Därför är det viktigt att inte träffa gamla personer nu när viruset sprider sig.
Det gäller alla i Sverige.
En del människor märker knappt att de är sjuka.
Men de kan ändå smitta andra människor.

Vilka länder eller platser har flest sjuka?
Flest sjuka finns i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien
och Tyrolen i Österrike.
Men antalet smittade personer ökar hela tiden i flera andra länder just nu.
Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk?
Stanna hemma så länge du är sjuk.
När du blivit frisk ska du stanna hemma i två dagar till.
Sedan kan du gå ut igen.
Annars finns risk att du smittar någon annan.
Den personen kan bli allvarligt sjuk, även om du bara är lite förkyld.
Folk som bara är lite sjuka ska stanna hemma.
Det är inte säkert att de är sjuka i corona.
Men det går inte att testa alla.

Hur länge kommer viruset att sprida sig?
Ingen vet säkert.
Men troligen i minst några månader till.
Det beror på att det inte finns någon medicin ännu.
Tidigast om ett år kommer vi att få ett vaccin, tror experter.

Vad ska jag göra för att inte bli sjuk?
• Tvätta händerna med tvål och vatten.
Tvätta dem noga och ofta.
• Ta inte i ansiktet med händerna.
• Nys och hosta i ditt armveck. Inte i dina händer!
• Krama inte någon.
Ta inte någon i hand.
• Var inte på en plats där det finns många människor.
• Res inte till länder eller platser där många människor
har blivit sjuka av viruset.
• Om du känner dig sjuk kan du ringa 1177.
• Om du har frågor om viruset ska du ringa 113 13.