Om FUB – föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar

fub_utvstorning copyFUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 28 000 medlemmar i cirka 165 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

FUB sprider information till egna medlemmar och till allmänheten.

FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och rättsjurist.

FUB har en rikssektion för personer med utvecklingsstörning: Klippan.

RIKS FUB ger ut en medlemstidning: UNIK.

FUB Norrköping ger ut FUB Nytt som ger dig information om vad som händer föreningen.

FUB:s märke, eller logo som det också kallas, består av två ringar. De symboliserar alla oss människor. Den yttre cirkeln symboliserar alla som inte har någon utvecklingsstörning. Den inre cirkeln symboliserar alla som har en utvecklingsstörning. Det lilla hacket betyder att de har funktionshinder och kan behöva stöd ibland. Annars är vi alla – som ringarna visar – mycket lika varandra!

Om utvecklingsstörning

Ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har en utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB använder detta begrepp som också står i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Andra begrepp är intellektuella eller kognitiva funktionshinder. Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den under utvecklingssåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder.

Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer, men alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad man klarar av beror också på vilket stöd och vilken träning man får. Man behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Utvecklingsstörningen kan vara grav(svår), måttlig eller lindrig. Tillsammans med utvecklingsstöningen kan personen ha andra funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, synnedsättning, autism. Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och har sin personlighet. Alla har rätt till delaktighet och inflytande.

Läs mer om att leva med utvecklingsstörning